21/12/2022, alle 18.30, Prosvetni dom di Opicina - Presentazione "Dizionario della Resistenza alla frontiera alto-adriatica 1941-1945 / Slovar odporništva ob severno jadranski meji 1941-1945"

Device
Irsrec  FVG      Anpi-Vzpi      Circolo culturale Tabor/Slovensko kulturno društvo Tabor
organizzano prirejajo
in occasione dell’81° anniversario della fucilazione dei condannati a morte al 2° processo di Trieste Viktor Bobek, Ivan Ivan?i?, Simon Kos, Pinko Tomaži? e Ivan Vadnal
ob 81. obletnici usmrtitve obsojencev na drugem tržaškem procesu Viktorja Bobka, Ivana Ivan?i?a, Simona Kosa, Pinka Tomaži?a in Ivana Vadnala

mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 18.30 - v sredo, 21. decembra 20022, ob 18.30
nella sala al 1° piano del Prosvetni dom di Opicina - v dvorani v 1. nadstropju Prosvetnega doma na Op?inah

la presentazione del libro - predstavitev knjige

Dizionario della Resistenza alla frontiera alto-adriatica 1941-1945 / Slovar odporništva ob severno jadranski meji 1941-1945

a cura di - uredil Patrick Karlsen

Intervengono - Predstavila bosta

Patrick Karlsen  direttore scientifico Irsrec FVG - znanstveni direktor Irsrec Fjk

Mauro Gialuz  ex presidente Irsrec FVG - bivši predsednik Irsrec Fjk

Il libro, strutturato per schede tematiche  e di approfondimento su luoghi , protagonisti ed eventi affronta tutti i temi e i nodi della complessa ed intricata vicenda della Resistenza di frontiera  dunque multinazionale  attraversata da linee di divisione diverse e più profonde del discrimine fascismo-antifascismo che ispira la Resistenza nel resto dell'Italia.
Tra le voci selezionate si segnalano quella dell'impegno femminile, quelle dei collaborazionismi-fenomeni intrinsecamente ambigui.
Il Dizionario è un'opera collettanea alla quale hanno collaborato le ricercatrici e i ricercatori affiliati all'Irsrec FVG che da decenni svolgono ricerche sull'argomento.
Knjiga, strukturirana po tematskih sklopih in s poglabljanji o krajih, protagonistih in dogodkih, obravnava vse teme in vozle kompleksnega ter zapletenega vprašanja odporništva ob meji, ki je bilo ve?narodnostno in so ga ozna?evali druga?ni in globlji pogledi na razli?nosti fašizma-antifašizma kot drugod po Italiji.
Med izbranimi poglavji gre omeniti poglavja o doprinosu žensk ter o dvoumnih kolaboracionisti?nih pojavih.
Slovar je kolektivno delo, pri katerem so sodelovali raziskovalci in raziskovalke iz kroga Irsrec Fjk, ki se že desetletja ukvarjajo z raziskavami o tem vprašanju.

Realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Narejen s prispevkom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine

Allegati